Båtplass

Båtplass Kleppe Båtlag

Båthavnen våres har for tiden ingen ledige plasser, ved avgang vil tilgjengelige plasser bli tildelt søkere med fast bopel på Kleppe. For å kunne tilby plasser til personer bosatt på Kleppe vil det ikke bli tildelt plasser til søkere som ikke oppfyller dette kravet.

Søknad om båtplass sendes som epost til formann i båtlaget og en finner kontaktinfo under fanen Om båtlaget på hjemmesidene våres. Plass vil da bli tildelt etterhvert som det blir ledige plasser til den størrelse båt det søkes om.